اطلاعیه شرکت در خصوص زمان اعلام نتایج مرحله دوم آزمون و مصاحبه

اعلام نتایج مصاحبه در اوایل بهمن ماه توسظ پیامک و در سایت سازمان سنجش و آموزش کشور قابل رویت میباشد در ضمن در صورت عدم اعلام نتایج در سایت سازمان سنجش داوطلبان عزیز میتوانند نتنایج را در سامانه اعلام نتایج شرکت مشاهده نمایند  شرکت قابل رویت میباشد

کلیه داوطلبان میبایست تا زمان مقرر منتظر اعلام نتایج بمانند. و از تماس بیهوده در این زمینه خودداری نمایند .بعد از اعلام اسامی 120 نفر پذیرفته شدگان آزمون و مصاحبه ، کلیه افراد برای بستن قرار داد و تعهد نامه با شرکت تعاونی حمل و نقل دریایی چابهار به دفتر خانه رسمی واقع در ساختمان شرکت معرفی میشوند این قرار داد به منظور تعهد اشتغال افراد بعد از اتمام زمان آموزش میباشد.

کلیه افرادی که برای استخدام اسامی آنها اعلام میشود باید برای گرفتن پاسپورت اقدام نمایند و در تاریخ اعلام شده در فایل خود در  محل شرکت به منظور معرفی به دفتر خانه و پزشک معتمد سازمان بنادر جهت گرفتن کارت سلامت حضور داشته باشند.

داوطلبان میتوانند جهت اطلاع از مابقی اطلاعیه ها و اخبار مریوط به استخدام به وبسایت شرکت تعاونی حمل و نقل دریایی چابهار مراجعه نمایند

اخبار و رویدادها